Witamy na platformie edukacyjnej W-M ODN w Olsztynie.

Korzystanie z zasobów platformy wymaga wcześniejszego skontaktowania się z organizatorem kursu, który udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Zamieszczone materiały są dostępne wyłącznie dla uczestników form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek.


  Available courses

  Szkolenie trwa 4 tygodnie (40 godzin). Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. 

  II edycja szkolenia - rozpoczęcie 29 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 (grupa zamknięta)

  Kurs "Modyfikowanie programu nauczania zawodu w szkole branżowej I stopnia" jest skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych branżowej szkoły I stopnia.             Czas trwania kursu- 2 tygodnie ( 22 czerwca- 6 lipca 2020r.)

  Cele ogólne:

  1. Zapoznanie się ze zmianami w systemie edukacji i ich powiązanie z planowaniem pracy dydaktycznej nauczyciela szkoły branżowej.
  2. Zapoznanie z metodologią opracowania/modyfikowania  programów nauczania zawodu zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach.

  Cele szczegółowe:

  w wyniku aktywnego udziału w kursie uczestnik potrafi:

  1. Opisać ideę nowego systemu edukacji oraz zmian organizacyjnych w szkolnictwie branżowym.
  2. Wskazać przepisy prawne regulujące organizację pracy w szkołach branżowych.
  3. Zastosować metodologię w modyfikowaniu/opracowaniu programów nauczania zawodu.

  Konferencja online zakończona. Trwa nabór na kolejną edycję.

  Druga edycja szkolenia rozpocznie się 6 lipca 2020 r. o godz. 9.00. Zakończenie 12 lipca 2020 r. o godz. 23.55.

  Szkolenie zakończyło się 24 maja 2020 r. Trwa nabór na kolejną edycję. 

  Narzędzie do przeprowadzania konsultacji online.


  II edycja szkolenia zakończona 31 maja 2020 r. Trwa nabór na III edycję.

  Druga edycja szkolenia rozpocznie się 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00. Szkolenie będzie trwało do 20 września 2020 r. 

  Zgłoszenia są przyjmowane do 17 sierpnia 2020 r.

  Szkolenie zakończone 10 maja 2020 r.

  Osoby zainteresowanie uczestnictwem w drugiej edycji, proszone są o kontakt z kierownikiem kursu: Ewa Wierczuk: wierczuk@wmodn.olsztyn.pl

  Platforma stanowi uzupełnienie podręczników obowiązujących w Archidiecezji Warmińskiej. Klucz dostępu otrzymują uczestnicy spotkania stacjonarnego.

  Platforma jest przeznaczona dla nauczycieli etyki, którzy uczestniczą w szkoleniach stacjonarnych. Informacji udziela prowadzący.

  Platforma jest przeznaczona dla nauczycieli religii, którzy uczestniczą w spotkaniach stacjonarnych Klubu Pomysłowego Katechety. Informacji udziela prowadzący sieć.

  Podsumowujące spotkanie online 8 maja 2020 r. o godz. 11.00 na platformie Jitsi.

  Platforma jest przeznaczona dla doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

  Cel kursu są ćwiczenia obsługi platformy moodle.