Witamy na platformie edukacyjnej W-M ODN w Olsztynie.

Korzystanie z zasobów platformy wymaga wcześniejszego skontaktowania się z organizatorem kursu, który udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Zamieszczone materiały są dostępne wyłącznie dla uczestników form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek.


  Available courses

  Szkolenie trwa 4 tygodnie (40 godzin). Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. 

  Konferencja online odbędzie się 10 września 2020 r. o godz. 15.00.

  Druga edycja szkolenia zakończona 12 lipca 2020 r. o godz. 23.55. Trwa nabór na kolejną edycję.

  Szkolenie zakończyło się 24 maja 2020 r. Trwa nabór na kolejną edycję. 

  Narzędzie do przeprowadzania konsultacji online.


  II edycja szkolenia zakończona 31 maja 2020 r. Trwa nabór na III edycję.

  Szkolenie w trakcie realizacji. Zakończenie 20 września 2020 r. 

  2 edycja szkolenia rozpocznie się 28 września 2020 r. 0 godz. 9.00

  Szkolenie zakończone 10 maja 2020 r.

  Osoby zainteresowanie uczestnictwem w drugiej edycji, proszone są o kontakt z kierownikiem kursu: Ewa Wierczuk: wierczuk@wmodn.olsztyn.pl

  Platforma stanowi uzupełnienie podręczników obowiązujących w Archidiecezji Warmińskiej. Klucz dostępu otrzymują uczestnicy spotkania stacjonarnego.

  Platforma jest przeznaczona dla nauczycieli etyki, którzy uczestniczą w szkoleniach stacjonarnych. Informacji udziela prowadzący.

  Platforma jest przeznaczona dla nauczycieli religii, którzy uczestniczą w spotkaniach stacjonarnych Klubu Pomysłowego Katechety. Informacji udziela prowadzący sieć.

  Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się 26 września 2020 r.

  Platforma jest przeznaczona dla doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

  Cel kursu są ćwiczenia obsługi platformy moodle.